مریم عمید، نخستین زن روزنامه نگار ایرانی و پیشگام در فرهنگسازی

جامعه‌ی ایرانی در زمان قاجاریه، عقب‌ماندگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی داشت. پس از انقلاب مشروطه، به دلیل تشکیل مجلس ملی و تدوین قوانین مدرن‌تر، این شرایط رو به تغییر

Read More

صنعت مد و صنعت غذا

در گذشته، غذاخوردن صرفا برای رفع نیاز گرسنگی بود، درحالی که امروزه یک شیوه‌ی زندگی است. رفتن به رستوران برای غذا‌ خوردن، نوشیدن و ارتباطات اجتماعی افراد، از تغییرات پس

Read More