فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو
قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی خرید پروژه، مقاله و پایان نامه فایل های خود را بفروشید

تحقیق تحلیل و مدلسازی روسازی مرکب با کاربرد اساس بتن غلتکی و با لحاظ انواع بارگذاری


توضیحات:

بخشی از متن فایل:

روسازی مرکب یکی از انواع روسازی‌های راه محسوب می‌گردد که از ترکیب یک یا چند لایه بتن اعم از بتن غلتکی (RCC)، بتن معمولی (PCC)، اساس سیمانی (CTB) و یا اساس تثبیت شده با سیمان (CSB) همراه با یک یا چند لایه روسازی آسفالتی که معمولا روی قسمت بتنی قرار می‌گیرد، تشکیل می‌شود. این نوع از روسازی‌ها بدلیل بکارگیری مصالح مرغوب در آنها، برای مسیرهای با ترافیک سنگین مناسب هستند. همچنین وجود اساس صلب باعث می‌شود که بیشتر مقاومت سازه‌ای روسازی توسط این لایه تامین گردد و لایه آسفالتی بیشتر نقش منعطف‌‌سازی سطح راه را داشته باشد. روسازی مرکب با اساس بتن غلتکی یکی از متداول‌ترین نوع از روسازی مرکب می‌باشد که دارای خصوصیات‌ ساختاری ویژه‌ای است. برای بررسی این نوع از روسازی تحت بارگذاری جانبی و افقی به روش المان محدود، می‌توان از نرم‌افزار آباکوس استفاده نمود. با تحلیل و مدلسازی سه‌بعدی روسازی مرکب با بکارگیری نرم‌افزار آباکوس و اعمال مودهای مختلف بارگذاری، می‌توان به مود بحرانی دست پیدا کرد و بحث‌های مربوط به مکانیک شکست را نیز بررسی نمود. همچنین می‌توان با بررسی در زمینه ترک‌های از بالا به پایین در این نوع از روسازی مرکب، بحث‌های مربوط به مکانیک شکست و پیش‌بینی در زمینه ترک را نیز مطالعه کرد.

این تحقیق مخصوص سمینار و پژوهش های دانشگاهی می باشد.

فهرست مطالب شامل موارد زیر است:
فصل 1: مقدمه و تعریف مساله
کلیات
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
روند تحقیق
فصل2: مبانی نظری و مطالعات پیشین
مقدمه
تعاریف، اصول و مبانی نظری
روسازی مرکب با کاربرد اساس بتن غلتکی (RCC)
روش تحقیق
ارزیابی عملکرد روسازی
ترک خوردگی خستگی لایه آسفالت
عمر خستگی لایه بتن غلتکی
عمق شیارشدگی لایه آسفالتی
مدل المان محدود
توضیحات مدل المان محدود
بارگذاری پارامترها
ضخامت و مواد ورودی
اعتبارسنجی
نتایج و بحث
مقایسه عملکرد روسازی مرکب و انعطاف‌پذیر
ترک‌خستگی آسفالت سطحی در روسازی مرکب و انعطاف پذیر
عمق شیارشدگی آسفالت سطحی در روسازی مرکب و انعطاف پذیر
ترک خستگی اساس بتن غلتکی در روسازی مرکب
تأثیر ضخامت آسفالت بر عملکرد روسازی مرکب
تاثیر ضخامت آسفالت بر عمق شیارشدگی
تأثیر ضخامت آسفالت بر ترک خوردگی ناشی از خستگی RCC
تأثیر ضخامت اساس بتن غلتکی بر عملکرد روسازی مرکب
تأثیر ضخامت اساس بتن غلتکی بر عمق شیارشدگی
تأثیر ضخامت بتن غلتکی بر ترک خوردگی ناشی از خستگی اساس بتن غلتکی
نتیجه گیری‌ها
تحقیقات در بخش مدلسازی
بانک داده و معرفی مشخصات مواد و لایه‌ها
مدلسازی روسازی
خصوصیات مواد
شرایط بارگذاری
حالت‌‌های بارگذاری و روش مدل‌سازی
حالات مختلف بارگذاری (مود شکست)
نرم‌افزار و ابزار مورد استفاده
معرفی نرم‌افزار مورد استفاده
رویه کلی حل مسائل در آباکوس (ماژول‌های آباکوس)
نتایج تحقیقات و بحث‌ها
توضیحات اولیه
ارزیابی ترک‌خوردگی بالا به پایین در سطح آسفالت
ارزیابی رفتار چسبندگی بین دو لایه بتن غلتکی و آسفالت
تحقیقات مشابه در روسازی‌های منعطف
تعریف ترک در روسازی آسفالتی
تجزیه و تحلیل روسازی ترک‌خورده
نتایج و بحث‌ها
نتیجه‌گیری
فصل3: جمع‌بندی و خلا پژوهش
نتیجه‌گیری کلی
بیان خلاء پژوهش
پیوست‌ها
مراجع



منبع