فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو
قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی قالب فارسی خرید پروژه، مقاله و پایان نامه فایل های خود را بفروشید

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی (1984)


توضیحات:

پرسش نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)، در قالب فایل Word.

 این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (1984) در دانشگاه كاليفرنيا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. اين پرسشنامه 35 سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصلا امکان ندارد(1) تا خیلی امکان دارد (9) درجه بندی شده است. این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارتند از:

1- زماني كه در روابط زوجين مشكل ايجاد مي شود این مرحله دارای 4 سوال است که پاسخ هریک در مقیاس 9 نقطه ای درجه بندی شده است

2- در مدت زماني كه درباره مشكل ارتباطي بحث مي شود، این مرحله دارای 18 سوال است و 

3- بعد از بحث راجع به مشكل ارتباطي که این قسمت از 13 سوال تشکیل شده است.

پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقياس ارتباط سازنده متقابل ، مقياس اجتنابي متقابل، مقياس ارتباط توقع/ كناره¬گيري. خرده مقیاس توقع/ كناره گيري. از دو قسمت تشکیل شده است: مرد متوقع/ کناره گیر زن و زن متوقع / کناره گیر مرد.

این پرسشنامه در 6 صفحه ورد قابل ویرایش ارائه شده است

محتوای فایل دانلودی

ورد قابل ویرایشمنبع

خواندن  تحقیق تحلیل و مدلسازی روسازی مرکب با کاربرد اساس بتن غلتکی و با لحاظ انواع بارگذاری
قدرت گرفته توسط Inline Related Posts