طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی-جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟آشنایی دانش آموزان با دانش جغرافیا.منبع

خواندن  پاورپوینت مدلسازی جریان وآلودگی آب های زیرزمینی
قدرت گرفته توسط Inline Related Posts