ببینید| سوپر سیو دیدنی حسینی مقابل ولز
مهار دیدنی سید حسین حسینی در دیدار تیم ملی کشورمان مقابل ولز را ببینید.منبع