پاورپوینت چرخه کربن ( توضیحات صوتی)


پاورپوینت چرخه کربن به همراه توضیحات صوتی و یک صفحه ویدیو مرتبط. کل اسلایدها 9 صفحه می باشد و هر صفحه اتومات خوانده میشود.

بخشی از متن :

کربن ماده ی سیاه رنگی است که در چوب سوخته یا نان برشته میبینید. کربن به صورت دو نوع بلور کاملا متفاوت نیز وجود دارد. یکی از آنها گرافت نام دارد رنگ آن سیاه است و از آن در مغز مداد استفاده میشود و دیگری الماس است که سخت ترین ماده ی شناسایی شده است.

هنگامی که کربن با هیدروژن ترکیب میشود دسته ای از مواد گوناگون میسازد که به آنها هیدروکربن میگوییم. سوخت هایی نظیر گاز طبیعی،بنزین،پارافین و گازوئیل همینند.

کربن با هیدروژن و اکسیژن نیز ترکیب میشود و غذاهایی نظیر قند و نشاسته میسازد. به این ها کربوهیدرات میگویند. وقتی که غذاها و سوخت ها میسوزند کربن آنها با اکسیژن ترکیب میشود و کاز کربن دی اکسید میسازد.سرکه،الکل،عطرها،پلاستیکها و مواد گندزدا از دیگر ترکیباتی هستند که از کربن ساخته شده اند.

فهرست مطالب:

تعریف کربن

چرخه کربن

ویدیو های مرتبطمنبع