اظهارات یک مقام وزارت اطلاعات درباره چگونگی دربافت مزد شعارنویسی و عمامه پرانی از سوی اغتشاشگران


مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی گفت: در اتفاقات اخیر اغتشاشگران اعتراف کردند بهای شعارنویسی و عمامه پرانی را با ارز دیجیتال دریافت کردند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، مدیر کل اطلاعات آذربایجان غربی در نشست تبیینی با اشاره به اتفاقات اخیر وکشته سازی، اغتشاش، آشوبگری و اعتصاب در حوزه های مختلف هدایت کننده هایی در شهر ارومیه و چند سایت و کانال خارجی داشتند، اظهار کرد: در گفته های برخی از افراد دستگیر شده آمده که برای کسانی که با آنان همکاری می کردند در شعار نویسی، عمامه پرانی و یا آشوب و سایر مباحث از طریق ارزهای دیجیتال نیز قیمت و بهای قابل پرداخت هر کدام تعریف کرده و هزینه می پرداختند البته وعده ها هیچ وقت محقق نشده است.

وی با اشاره به نقش روایت اول در هر رویدادی گفت: روایت اولیه و صحیح بسیار مهم است ولی روایت های ناصحیح سریعتر منتشر می شوند.

مدیر کل اطلاعات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه باید به مطالبات مردم گوش داده شود و رفع مسایل ضروری است، ادامه داد: دستگاه های انتظامی وظیفه صیانت از اموال مردم و تامین امنیت شهرها را بر عهده دارند.

وی با اشاره با اینکه در برهه ای از این اعتراضات مواجه با کشته سازی، موج سواری و میدان داری رسانه های بیگانه شدیم، افزود: در فضای مجازی گروه های خارجی، معاندان، گروه های نوظهور و سلطنت طلبانمنبع