ایزرائیل تقریبا ناک اوتم کرد! + فیلم


عصر امروز تو یکی از مبارزات مهم رویداد ONE 163 ایرج عزیزپور تو فینال تورنمنت جایزه بزرگ دسته سنگین وزن کیک بوکسینگ به مصاف رومن کریکلیا رفت و با اینکه راند اول یک بار کریکلیا رو ناک دان کرد ولی با ناک اوت فنی تو راند دوم شکست خورد.منبع