پاورپوینت اصول سرپرستی


پاورپوینت اصول سرپرستی، در 15 اسلاید.

سرفصل های ارائه شده در پاورپوینت:

نحوه برخورد با مشکلات و تخلفات کارکنان

چگونه باید با یک کارمند متخلف برخورد کنیم

نحوه برخورد همکاران در محیط کار

مسئولیت و تفویض اختیار

نحوه بکارگیری تفویض اختیار و اثر بخشی در سازمان

تاثیرات تفویض اختیار

تمرکز و عدم تمرکز

مشکلات تمرکز

الگوی رایج تقصیم و تفویض کار

در 15 اسلاید به همراه تصاویر مربوطه.منبع