اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست دانش آموزان


اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست دانش آموزان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست دانش آموزان در قالب ورد و شامل 8 صفحه.

کلاس درس محیطی است که در آن برقراری ارتباط و مدیریت پیچیده است و گاهی حوادث غیرقابل پیش بینی اتفاق می‌افتد که با آنها روبرو می‌شود. بنابراین توجه ویژه معلم به مسایلی که موجب قطع توجه و ارتباط آموزش در کلاس می‌شود لازم است.

توانایی اداره و هدایت کلاس، بخش مهمی از کار هر معلم و کلاس و نیز بستر مناسبی برای یادگیری است. به نظر می‌رسد معلم برای اداره مطلوب و منظم کلاس درس به دو مهارت احتیاج دارد: یکی برقراری ارتباط موثر و مثبت با دانش آموزان و دیگری مدیریت کلاس.

خلاصه ای از نتایج این اقدام پژوهی:
✅ معلم باید مودبانه صحبت کند و بهتر است از کلماتی مانند باید، بایستی و مجبورید استفاده نکند، زیرا اینگونه دستورات تلاشهای او را برای بهبود ارتباط در کلاس تضعیف می‌کند.
✅ معلم باید در مواقع لازم و ضروری از دانش آموزان خواهش و تقاضا کند. معلمی که کرارا داد و فریاد می کشد نمی تواند از دانش آموزان تقاضایی داشته باشد.
✅ به دانش آموزان بیاموزید تا احساسات خود را دور از هرگونه افراط و تفریط نشان دهند و به آنها گوشزد کنیدکه استفاده از احساسات برای تاثیرگذاری بر دیگران کاردرستی نیست.

منبع