پاورپوینت روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی


پاورپوینت روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی، در 25 اسلاید.

پدیدارشناسی روش پژوهشی برای توصیف و تفسیر تجربه زیستی افراد با یک پدیده خاص و دستیابی به درک عمیق تر از ماهیت و معانی آن تجربه است (وان مائن.۱۹۹۷)

مرلی _پونتی.(۱۹۶۲)  نتایج مطالعه پدیدارشناسی باید بر توصیف دقیق تجربه افراد بدون لحاظ ریشه روانشناختی آنها باشد

 پدیدارشناسی نوعی رویکرد فلسفی است که مدافع توصیف تجربه زیسته و آگاهی انسان است و هستی و زندگی انسان  در دنیا را کانون توجه قرار می‌دهد و می‌کوشد نشان دهد این هستی و زندگی انسان چگونه است.

مسئله پدیدارشناسی به دنبال چیستی و معانی  پدیده خاص یا بررسی ذات و ماهیت پدیده و تجربیات مدرس چارلز ۲۰۰۲ ص ۳۰

پدیده هایی که کمتر شناخته شده.یعنی ما خودمون نخستین کسی میشیم که قراره بریم اون چیز را پیدا و کشف کنیم

 رویکرد کیفی با فرضیه  شروع نمیشه بلکه  با فرضیه تمام میشه یعنی در پایان چند تا فرضیه در اختیار محققان بعد میزاریم که اونها هم بررسی کنند چرا که همش با کشف است.

پدیدار شناسی؟

مبانی پدیدارشناسی

اهداف پدیدارشناسی

رهیافت پدیدار شناسی

فرایند تحقیق پدیدارشناسی

6 گام کلی در پدیدارشناسی

پدیدارشناسی در رشته های مختلف

پدیدار شناسی با پدیدار نگاری 

غزل مولانا(رویکرد)

 موضوعات پایان نامه منبع