پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی بر اساس DSM5


محتوای فایل دانلودی:

1. توضیح کلیه طبقات تشخیصی اختلال اسکیزوفرنی
2. ارائه ریز ملاکهای تشخیصی دسته های مختلف اسکیزوفرنیمنبع