جزوه فیزیک هالیدی (سقوط آزاد – حرکت پرتابی)دانلود جزوه فیزیک هالیدی (سقوط آزاد – حرکت پرتابی)، بصورت دست نویس، در قالب فایل pdf. در این جزوه تست های کنکور زیادی همراه با پاسخ هم ارائه شده است. برخی از مباحث ارائه شده در جزوه به صورت زیر است. پرتاب به سمت پایین تست کنکور با پاسخ افزایش سرعت در پرتاب در راستای قائم به سمت پایین مسافت …منبع