تحقیق روش و راه کارهای آموزش درس ریاضی در دوره ابتداییدانلود تحقیق روش و راه کارهای آموزش درس ریاضی در دوره ابتدایی، در قالب فایل word. آموزش های دروس مختلف، در دوره ابتدایی کودکان را با جهان و پدیده های آن آشنا می سازند. آموزش ریاضی در دوره ابتدایی یکی از این دروس است. آموزش سنتی ریاضی ابتدایی جواب گوی نیازهای دانش آموزان امروز نخواهد بود. تغییر …منبع