برنامه پخش زنده فوتبال و مسابقات ورزشی امروز + برنامه کامل مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲لیگ برتر کشتی
سازین‌سعید اندیمشک – دانشگاه آزاد
ساعت ۱۰:۰۰
شبکه ورزش

دیدار دوستانه فوتبال
عربستان – کرواسی
ساعت ۱۵:۳۰

لیگ برتر والیبال
شهداب یزد – شهرداری ارومیه
ساعت ۱۶:۰۰
شبکه ورزش

دیدار دوستانه فوتبال
ایران – تونس
ساعت ۱۶:۰۰

دیدار دوستانه فوتبال
امارات – آرژانتین
ساعت ۱۹:۰۰

دیدار دوستانه فوتبال
عمان – آلمان
ساعت ۲۰:۳۰

دیدار دوستانه فوتبال
سوئد – مکزیک
ساعت ۲۳:۰۰
شبکه ورزش


برنامه کامل مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر به این ترتیب است:

مرحله گروهی
۲۹ آبان

قطر – اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۳۰ آبان
انگلیس – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه)
سنگال – هلند، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
آمریکا – ولز، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۱ آذر
آرژانتین – عربستان، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)
دانمارک – تونس، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
مکزیک – لهستان، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
فرانسه – استرالیا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)

۲ آذر
مراکش – کرواسی، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه البیت)
آلمان – ژاپن، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
اسپانیا – کاستاریکا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
بلژیک – کانادا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۳ آذر
سوئیس – کامرون، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
اروگوئه – کره جنوبی، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
پرتغال – غنا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
برزیل – صربستان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۴ آذر
ولز – ایران، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
قطر – سنگال، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
هلند – اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه خلیفه)
انگلیس – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۵ آذر
تونس – استرالیا، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
لهستان – عربستان، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
فرانسه – دانمارک، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
آرژانتین – مکزیک، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۶ آذر
ژاپن – کاستاریکا، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
بلژیک – مراکش، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
کرواسی – کانادا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
اسپانیا – آلمان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۷ آذر
کامرون – صربستان، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
کره جنوبی – غنا، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
برزیل – سوئیس، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
پرتغال – اروگوئه،‌ ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۸ آذر
هلند – قطر، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه البیت)
اکوادور – سنگال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
ولز – انگلیس، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
ایران – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)

۹ آذر
تونس – فرانسه، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
استرالیا – دانمارک، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
لهستان – آرژانتین، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
عربستان – مکزیک، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۱۰ آذر
کرواسی – بلژیک، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
کانادا – مراکش، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
ژاپن – اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه)
کاستاریکا – آلمان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۱۱ آذر
کره جنوبی – پرتغال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
غنا – اروگوئه، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
کامرون – برزیل، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)
صربستان – سوئیس، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)

مرحله یک هشتم نهایی
۱۲ آذر

بازی چهل‌ونهم: صدرنشین گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه خلیفه)
بازی پنجاهم: صدرنشین گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۱۳ آذر
بازی پنجاه‌ودوم: صدرنشین گروه D – تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
بازی پنجاه‌ویکم: صدرنشین گروه B – تیم دوم گروه A، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۱۴ آذر
بازی پنجاه‌وسوم: صدرنشین گروه E – تیم دوم گروه F، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
بازی پنجاه‌وچهارم: صدرنشین گروه G – تیم دوم گروه H، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)

۱۵ آذر
بازی پنجاه‌وپنجم: صدرنشین گروه F – تیم دوم گروه E، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
بازی پنجاه‌وششم: صدرنشین گروه H – تیم دوم گروه G، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

مرحله یک چهارم نهایی
۱۸ آذر

بازی پنجاه‌وهفتم: برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
بازی پنجاه‌وهشتم: برنده دیدارهای ۵۳ و ۵۴، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

۱۹ آذر
بازی پنجاه‌ونهم: برنده دیدارهای ۵۱ و ۵۲، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)
بازی شصتم: برنده دیدارهای ۵۵ و ۵۶، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)

مرحله نیمه نهایی
۲۲ آذر

بازی شصت‌ویکم: برنده دیدارهای ۵۷ و ۵۸، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۲۳ آذر
بازی شصت‌ودوم: برنده دیدارهای ۵۹ و ۶۰، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

رده‌بندی
۲۶ آذر

بازی شصت‌وسوم: دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)

فینــال
۲۷ آذر

بازی شصت‌وچهارم: دیدار فینال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

برنامه کامل مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر در سایـــت فیــفـــــا به صورت گرافیکی را در لینک روبه‌رو ببینید: FIFA World Cup Match Schedule
منبع