طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس17: آقای بهاری، خانم بهاری


طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم درس آقای بهاری، خانم بهاری در قالب ورد و شامل 8 صفحه.

از بهترین امتیازات جامعه بشری هنر معلمی است؛ زیرا تعلیم و تعلّم از نعمت‌های خداوند متعال است که در درجه اول به انبیاء و اولیا ارزانی داشته شده است و سپس به دیگران این توفیق عطا می‌شود.

در این درس دانش آموزان با حق معلم بر شاگرد و ضرورت و شیوه‌های احترام به معلم آشنا می‌شوند و با انجام فعالیت‌هایی به معلمان خود ادای احترام می‌کنند.

می‌توانید درس را با نشان دادن تصویری از یک معلم فداکار استان گیلان شروع کنید. بازگو کردن خاطره این معلم فداکار که در یک آتش سوزی در کلاس جان دانش آموزان را از مرگ نجات داد و خود در آتش سوخت …

اهداف درس:

✅ آشنایی با ضرورت و شیوه‌های احترام به معلم

✅ احساس قدردانی و تشکر از زحمات معلم

✅ ادای احترام به معلم

✅ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درسمنبع