طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم، درس5 : عوامل موثر در کشاورزی


طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم درس عوامل موثر در کشاورزی در قالب ورد و شامل 11 صفحه.

غذا یکی از نیازهای اولیه بشر است و ادامۀ زندگی بدون آن امکان پذیر نمی‌باشد. در این درس دانش آموزان با کشاورزی به عنوان یکی از عمده ترین منابع تأمین غذا آشنا می‌شوند.

دانش آموزان عوامل مؤثر بر کشاورزی را دسته بندی می‌کنند و از طریق کاوشگری اطلاعاتی درباره نوع و فرایند، تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی به دست می‌آورند و پراکندگی محصولات را روی نقشه نمایش می‌دهند. در این فصل، مصرف بهینه و پرهیز از اسراف مواد غذایی و نکاتی که باید در مصرف صحیح رعایت شود، آموزش داده می‌شود.

اهداف درس:

✅ فراگیر بتواند عوامل طبیعی که بر رشد گیاهان موثر است را تشخیص دهد.

✅ فراگیر نسب به کار گروهی و کاوشگری علاقه نشان دهد.

✅ فراگیر خود را به عنوان یک کشاورز نمونه در نظر بگیرد و اقدامات لازم جهت کشاورزی را ترسیم نماید.

✅ فراگیر بتواند نقش عوامل انسانی را بر روی کشاورزی بیان کند.منبع