طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل4: معرفی پول


طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس معرفی پول در قالب ورد و شامل 9 صفحه.

معلم با شمارش ترتیبی یکبار دیگر عدد دو رقمی تا 100 را یادآوری می‌کند و به ترتیب شمارش را از بچه‌ها می‌خواهد، هر دانش آموز یک بار شمارش می‌شود و در پایان شمارش کلاس دوباره از ادامه می‌شمارند.

معلم چند سکه به کلاس می‌آورد. این سکه‌ها باید مربوط به کشورمان ایران باشد. (شاید معلم نتواند همه آن‌ها را تهیه کند می‌تواند با فوم، با کاغذ و مقوا و … طرح بزند و به کلاس بیاورد.)

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 9 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ یادآوری اعداد دو رقمی درست کردن مربع صد تایی

✅ الگویابی با مضارب ده دهی، معرفی ریال و پول رایج کشور

✅ معرفی اعداد سه رقمی پیدا کردن رابطه‌ها در الگوها و کشف قانون الگو

✅ خواندن ساعت با دقیقه با الگوی 5تایی، شمارش ترتیبی اعداد تا 99

✅ الگویابی عددی ارزش گذاری سکه ها، آماده سازی برای تبدیل واحدها در پولمنبع