طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس18: آینه‌ی سخنگو


طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس آینه‌ی سخنگو در قالب ورد و شامل 10 صفحه.

اسلام به عنوان دینی جامع و جهانی بر نظم و برنامه ریزی در زندگی فردی و اجتماعی پیروانش تأکید کرده به آنان سفارش می‌کند که تمامی کارهای خود را طبق برنامه و به طور منظم انجام دهند و از بی نظمی بپرهیزند.

درس آینه‌ی سخنگو داستان پسری به نام رضا است که در خواب آینه با او سخن می‌گوید و در مورد بی نظمی و آثار آن تذکر می‌دهد. رضا پس از بیداری با اینکه کودک نامنظمی نیست، ولی تلاش می‌کند تا به تذکرات آینه بیشتر از قبل توجه داشته باشد و نظم را بیشتر رعایت کند.

اهداف درس:

✅ آشنایی با مفهوم نظم و ترتیب در کارهای شخصی

✅ گرایش به نظم و ترتیب در کارهای شخصی

✅ تلاش برای رعایت نظم و ترتیب در امور شخصی

✅ آشنایی با پیام قرآنیمنبع