تحقیق قرآن و ادعای اعجاز


تحقیق قرآن و ادعای اعجاز، در قالب فایل Word در 5 صفحه، فاقد فهرست منابع.

فهرست مطالب:

اعجاز در لغت و اصطلاح

تحدی در لغت و اصطلاح

قرآن و ادعای اعجاز

فصاحت و بلاغت

تحلیل امام رضا(ع) در رابطه با تفاوت معجزات پیامبران

امی بودن پیامبر

مقابله (معارضه) با آیات تحدی

نتیجه گیری

گردآورنده : خانم معصومه مددخانیمنبع