پاورپوینت دین و زندگی با عنوان: فقط برای تو


پاورپوینت دین و زندگی با عنوان: فقط برای تو، در 20 اسلاید.

فهرست مطالب:

عنوان اول

بگو همانا نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانیان است ص 42/43

عنوان دوم

اخلاص در بندگی ص44/45

عنوان سوم

راه های تقویت اخلاص ص45/46/47

عنوان چهارم

میوه های درخت اخلاص ص47/48منبع