طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل3: تقارن


طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس تقارن در قالب ورد و شمل 9 صفحه.

معلم از دانش آموزان می‌خواهد، پروانه‌ای را بکشند و از وسط شکل را تا بزنند و برش بزنند و به دو نیمه کاملاً مثل هم تقسیم کنند، به طوری که دو نیمه همدیگر را بپوشانند.

از بچه‌ها می‌خواهیم، شکل‌های گیاهان، حیوانات و اشکال دیگر را ترسیم کنند، خط تا ایجاد نمایند و دو طرف شکل را مثل هم رنگ بزنند…

اهداف درس:

✅ در عمل تقارن در اشکال هندسی را تجربه کنند.

✅ تقارن‌های خطی در صفحه شطرنجی، تقارن اشکال هندسی، تقارن روی ساعت را ببیند، نیمه دیگر شکل را رسم کنند.

✅ نیمه دیگر شکل به صورت عمودی یا افقی را رنگ بزنند و پی به تقارن اشکال هندسی به خصوص مثلث نسبت به خط تقارن ببرند.منبع