یزدی و سهراب زاده حکم ریاست هیات رزمی استان خود را دریافت کردند


به گزارش واحد خبری رزمی نیوز، و به نقل از وبسایت فدراسیون انجمنهای رزمی، روسای هیاتهای  استان قم و هرمزگان دروز با حضور  در محل  فدراسیون احکام خود را دریافت کردند.

دیروز 16 آبانماه 1401 یوسف بهتری رییس فدراسیون انحمنهای رزمی احکام ریاست هیاتهای  استان قم و هرمزگان را به آنها اعطا کرد.

عبدالرحیم سهراب زاده، در مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان هرمزگان، که ۱۹ شهریور ماه برگزار شد، توانسته بود با کسب اکثریت آرا، دوباره به عنوان رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی این استان، انتخاب شود.و دیروز  حکم خود را دریافت کرد.

همچنین علی یزدی، نیز که در مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان قم، توانسته بود با کسب اکثریت آرا، دوباره به عنوان رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی این استان، انتخاب شود، حکم خود را دریافت کرد.

هیات رزمی

به اینستاگرام رزمی نیوز بپیوندید.

لینک کوتاه : https://razminews.ir/?p=30158

منبع