پاورپوینت بیماری پروانه ای و روش درمان


پاورپوینت بیماری پروانه ای و روش درمان، در 15 اسلاید.

بیماری پروانه ای نوعی جهش ژنتیکی است که باعث آسیب پذیری و حساسیت پوست میشود، کودکان ژن این بیماری را از والدین شان ارث میبرند، امکان انتقال دو ژن معیوب از والدینی که در ظاهر به این بیماری مبتلا نیستند وجود دارد.

بیماری پروانه ای چیست ؟

 اپیدرمولیز بولوزا سیمپلکس

دیستروفیک بولوزا اپیدرمولیز

بولوزا اپیدرمولیز اتصالی یا دیستروفیک

علت بیماری پروانه ای

علائم بیماری پروانه ای

نگهداری از بیمار پروانه ای در منزل 

بیماری پروانه ای ژنتیکی است

بیماری پروانه ای واگیردار است

چند نکته مهم در مورد نگهداری از بیمار پروانه ای در منزل

علائم بیماری ای بی در نوزادان و کودکان

بیماری پروانه ای درمان دارد

پیشگیری از بیماری پروانه ایمنبع