پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش درشرکت شارپ، برندباکیفیت و پیشگام در خلاقیت و نوآوری


فهرست مطالب:

تاریخچه شرکت شارپ

اولین محصول شرکت شارپ

فعالیت شرکت شارپ در سال 1912 تا 1950

وقوع زمین لرزه و تغییر در تولید محصولات شارپ

ایجادکارخانه جدیدبرای تولیدرادیو

نحوه کارکرد شرکت از تاریخچه شرکت شارپ ؛ فعالیت و محصولات این شرکت ژاپنی

فعالیت شرکت شارپ در سال 1950 تا 2000

تاریخچه شرکت شارپ در محصولات

فعالیت شرکت شارپ در سال 2000 تا امروز

تولید صفحه نمایش در شارپ

تاریخچه شرکت شارپ درتولید اولین گوشی

تولید لوازم خانگی درشارپ

تاریخچه شرکت شارپ در فعالیت شارپ در تیم های ورزشی

پایان راه و فروش شارپ

ذهن خلاق فقیر و غنی نمی شناسد.

عملیات

ماتریس آنسوف درشرکت شارپ

استفاده از ماتریس آنسوف درشرکت شارپ در راستای رشد بین المللی

نفوذ در بازار

افزایش سرمایه گذاری در بازاریابی

توزیع پیشرفته

قیمت های رقابتی وکاهش هزینه های عملیاتی

به دست آوردن رقبا(تملک و خرید سهام رقبا)

مشارکت و سرمایه گذاری مشترک

مزایا و ویژگی های محصول جدید

افزایش دفعات مصرف

توسعه بازار

تحقیق و توسعه

گسترش منطقه ای

گسترش بین المللی

بخش های جدید مشتریان

آموزش مشتری

توسعه محصول

توسعه محصول

محصولات جدید را راه اندازی کنید

مشارکت های استراتژیک

کیفیت محصول

تنوع بخشی

تنوع عمودی

تنوع افقی

تنوع به سمت کسب و کار جدید

تنوع به سمت کسب و کار جدید

مسئولیت اجتماعی شرکت سرمایه گذاری شارپ

ارزش ها در شارپ

اهداف CSR در شارپ

افزایش سلامت و رفاه جوامعی که با شارپ درگیر هستند

کاهش ردپای محیطی

چگونه خلق ارزش را به حداکثر برسانیم؟

تعهدات انجام شده توسط شارپ

برای افراد و خانواده ها

برای جوامع

زنجیره ارزش در شارپ و CSR

زنجیره تامین

ساخت

خرده فروشی و مصرف کنندگان

آموزش با کیفیت

تجزیه و تحلیل بازاریابی شارپ 5C

(5C Marketing)کاربرد مدل 5C در شارپ/شرکت

جدول زیر SWOT را به صورت خلاصه شده درشارپ(5cMarketing) ارائه می کند:

مشتریان

رقبا

همکاران

محتوا

مدل (7S Mc Kinsey) 7 اس مکنزی درشارپ

7 عنصر شناسایی شده در مدل McKinsey 7s را می توان به عنوان ماهیت سخت یا نرم طبقه بندی کرد.

کاربرد 7S Mc Kinseyدرشارپ

عناصر سخت

عناصر سخت/ استراتژی

عناصر سخت/ساختار

عناصر سخت/سیستم ها

عناصر نرم

عناصر نرم /ارزش های مشترک

عناصر نرم/سبک

عناصر نرم/کارکنان

عناصر نرم/مهارت ها

ضمیمه تحلیل برای 7 اس مکنزی

استراتژی اقیانوس آبی در شارپ

اقیانوس آبی در مقابل اقیانوس سرخ

استراتژی اقیانوس قرمز و آبی برای شارپ به روش های زیر متفاوت است

4روش عملکرد

چهار اقدام استراتژیک برای توسعه منحنی های ارزش خریدار جدید

چارچوب شش مسیر

شش راه شش مسیری که شارپ از آنها استفاده می کند

سه طبقه غیر مشتری

دنباله ایجاد یک نوآوری ارزش اقیانوس آبی

نقشه سودمند خریدار

چرخه تجربه خریدار و اهرم های ابزار

نقشه های کاربردی و خلق ارزش در اقیانوس آبی

ارزش نوآوری

مدل الماس پورتردرشارپ

شرایط فاکتور(تاثیرگذار)

صنایع وابسته و پشتیبان

حضور صنایع پشتیبان

حضور صنایع رقیب

حضور تامین کنندگان قوی جهانی

استراتژی شرکت

ساختار سازمان ها

سیستم مدیریتی

رقابت شدید بین رقبای محلی

رقابت با بازیکنان جهانی

دولت

سیاست های دولت

مقررات صنعت

دولت به عنوان یک کاتالیزور

دولت به عنوان یک رقیب

رویدادهای شانسی

بلایای طبیعی

پیشرفت های علمی

فعالیت های تروریستی

شرایط تقاضا

اندازه بازار داخلی

مشتریان داخلی پیچیده و خواستار

نیازهای مشتری که در جاهای دیگر آن را پیش بینی می کند

تجزیه و تحلیل SWOT شارپ

نقاط قوت در تحلیل SWOT شارپ

نقاط ضعف در تحلیل SWOT شارپ

فرصت ها در تحلیل SWOT شارپ

تهدیدات در تحلیل SWOT شارپ

ماتریس BCGدرشرکت شارپ

ستاره ها

گاوشیرده

سگ ها

علامت سئوال

آتالیز PESTELدرشرکت شارپ

عوامل سیاسی:

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

عوامل تکنولوژیکی

فاکتورهای محیطی

عوامل حقوقی

آمیخته بازاریابی درشرکت شارپ

تولید – محصول

قیمت

تعیین سطح

ترویج

مردم

روند

شواهد فیزیکیمنبع