یکی از مقام های بانک مرکزی چین با پرونده فساد روبروست | معاون


معاون مدیر بانک مرکزی چین به اتهام نقض جدی نظم و قوانین دولتی مورد بازجویی قرار گرفته است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی چین امروز (شنبه) اعلام کرد، پرونده ای علیه فان یی فی معاون مدیر بانک مرکزی چین در جریان است.

وی یکی از صدها مقام دولتی چین است که بابت فساد و بر اساس اقدامات شی جینپینگ، رییس جمهوری این کشور برای مقابله با مفسدان دولتی تحت بازجویی قرار دارد.

این پرونده در زمانی علیه معاون مدیر بانک مرکزی چین مطرح شده که رییس جمهوری چین یک سرکوب گسترده علیه فعالیت های فساد در داخل سیستم اداری دولت انجام می دهد.

معاون 58 ساله مدیر بانک مرکزی چین برای هفت سال تصدی این سمت را برعهده داشت.

وی در سال 2015 در این سمت منصوب شد و یکی از حامیان توسعه ارز دیجیتال چین است.

در جریان کارزار چندین ساله شی جینپینگ علیه فساد، بیش از 1.

5 میلیون تن از مقام های اداری چین به اتهام دست داشتن در فعالیت های فساد اقتصادی دستگیر و محاکمه شدند.

معاون مدیر بانک مرکزی چینی در میان 1100 مقام این کشور است که در سال جاری میلادی تحت بازجویی قرار گرفته است.

در حالیکه مقام های چین می گویند سرکوب موثر بوده اما منتقدان ادعا می کنند که این تحقیقات ابزاری برای شی جینپینگ به منظور از بین بردن رقابت سیاسی و سرکوب مخالفانمنبع