راهنمای مکالمات انگلیسی مربوط به آدرس پرسیدن و آدرس دادن به زبان انگلیسیدانلود راهنمای مکالمات انگلیسی مربوط به آدرس پرسیدن و آدرس دادن به زبان انگلیسی، در قالب فایل pdf در 4 صفحه. با دانلود این فایل ۴ صفحه ایی با مکالمات انگلیسی مربوط به آدرس پرسیدن و آدرس دادن به زبان انگلیسی با ترجمه آن آشنا خواهید شد …منبع