کد نویسی فرآیند تصادفی ول گشت با نرم افزار متلب


کد نویسی فرآیند تصادفی ول گشت با نرم افزار متلب

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک و مخابرات

توضیحات:

کد نویسی فرآیند تصادفی ول گشت با نرم افزار متلب.

کد نویسی مربوط به فرآیند تصادفی یک بعدی و دو بعدی random walk که با نرم افزار متلب نوشته شده است.

حرکت روی صفحه ی دو بعدی را چنان فرض میکنیم که حد اکثر اندازه ی تغییرات حرکت روی محور X و Y باید یک واحد باشد.

در این صورت شاهد حرکت هایی مورب با شیب 1 و 1- خواهیم بود.

  • محتوای فایل دانلودی:

    کدهای متلب و فایل pdf راهنما


منبع