کتاب تغییر و نوآوری آموزشیدانلود کتاب تغییر و نوآوری آموزشی، تألیف دکتر تقی اکبری، در قالب فایل pdf در 302 صفحه. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی درس تغییر و نوآوری آموزشی بر اساس سرفصلهای وزارت عتف تالیف شده است …منبع