پاورپوینت کبد و بیماری های آنپاورپوینت در مورد کبد و ساختار آن و بیماری ها و راه درمان کبد چرب می باشد. یک اندام بزرگ در بدن جانوران مهره‌دار به شمار می‌آید که در ناحیه فوقانی حفره شکمی، زیر دیافراگم قرار گرفته است. از آنجا که بیشتر ترکیبات جذب شده توسط روده از کبد عبور می‌کنند، این عضو به عنوان مرکز کنترل بدن عمل می‌کند که …منبع