ببینید | واکنش جالب جیمی فالن به اخراج مدیران توئیتر؛ روسیه و چین برنده خرید بزرگ ایلان ماسک


ببینید | واکنش جالب جیمی فالن به اخراج مدیران توئیتر؛ روسیه و چین برنده خرید بزرگ ایلان ماسک

ایلان ماسک سرانجام معامله برای خرید توئیتر را نهایی کرد. واکنش جیمی فالن به اخراج مدیران توئیتر توسط ایلان ماسک و نهایی شدن خرید توئیتر را در این ویدیو تماشا کنید.منبع