ببینید | محمد قوچانی: مانور شبکه‌هایی مثل ایران اینترنشنال زمانی آغاز شد که هجده روزنامه را بستند


ببینید | محمد قوچانی: مانور شبکه‌هایی مثل ایران اینترنشنال زمانی آغاز شد که هجده روزنامه را بستند

محمد قوچانی در مناظره برنامه شیوه در شبکه چهار گفت: شبی که ۱۸ روزنامه بسته شد باید پیش‌بینی می‌کردید ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی این طور مانور دهند.منبع