مقایسه حل آباکوس و تحلیل دستی استوانه جدار ضخیم در حالت کرنش صفحه ای تحت بار ترمومکانیکی


محتوای فایل دانلودی:

مجموعه فایل .rar شامل حل آباکوس (.cae و .jnl و فایل جواب .odb)، فایل گزارش کار (.docx و .pdf) , فایلهای اکسل رسم نمودارهای مختلف می باشد.منبع