تحقیق پایش سلامت و شناسایی آسیب در تیر دو سر گیردار توسط روش تبدیل موجک


محتوای فایل دانلودی:

مجموعه فایل .rar شامل فایل های حل آباکوس (دو تا حل با پسوند .cae و .jnl)، فایل گزارش کار (.docx و .pdf) و فایل text تغییرشکل تیر بر حسب نودها و تیز تغییرشکل تیر برحسب موقعیت در راستای X تیر (.txt) می باشد.منبع