تحقیق شبیه سازی مکانیزم حرکت برگشت سریع اهرم شیاردار با نرم افزار Artas SAM


محتوای فایل دانلودی:

مجموعه فایل .rar شامل فایل حل به کمک نرم افزار Artas SAM (.sam)، فایل گزارش کار (.docx و .pdf)، فیلم شبیه سازی حل (.mp4)، فایل کد متلب (.m)، فایل های Text موقعیت، سرعت و شتاب برحسب زمان (.txt) و نیز فایل نصب نرم افزار Artas SAM به همراه کرک می باشد.منبع