پاورپوینت ارزیابی عملکرد


پاورپوینت ارزیابی عملکرد، در 58 اسلاید.

سنجش عملكرد ابزاري براي كمي كردن كارايي و اثر بخشي فعاليت هاست وتلاشي روشمند است براي دانشتن اين كه خدمات سازمان تا چه حد جوابگوي نيازهاي مردم بوده و توانايي سازمان در برآوردن آنها تا چه اندازه است
عملكرد يك ساختار چند بعدي است كه ارزيابي آن بسته به انواع عوامل متفاوت است
حاصل ضرب دو عامل انگيزه و توانايي است
چيزي است كه فرد يا سازمان به جا مي گذارد وغير از هدف است

فهرست و خلاصه مطالب شامل :
تعريف ، مفهوم و ارتباط واژه هاي نظارت ، سنجش ، عملكرد ، ارزيابي عملكرد و مديريت عملكرد
پيشينه و تاريخچه ارزيابي عملكرد
رويكردهاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد
فرايند و گام هاي ارزيابي عملكردمنبع