طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم، درس2: آداب دوستی


طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم، درس2: آداب دوستی، در قالب فایل Word.

برای شروع درس آداب دوستی می‌توانید قبلاً دو گروه داوطلب را برای ایفای نقش آموزش دهید تا دو نقش متفاوت را بازی کنند. در یک سناریوی مشابه در دو مرحله شخصیت‌ها رفتار متفاوتی از خود بروز دهند.

در یک صحنه، دوستان به هم کمک کنند و حقوق متقابل دوستی را رعایت کنند. در سناریوی دیگر در موقعیت مشابه، دوستان رفتار نامناسب و خودخواهانه که موجب بر هم خوردن دوستی می‌شود از خود بروز دهند.

سپس از دانش آموزان بخواهید درباره این دو سناریو گفت وگو کنند. بدیهی است در این بخش باید هم به دانش آموزانی که ایفای نقش می‌کنند و هم بچه‌هایی که فعالانه در بحث شرکت می‌کنند، امتیاز بدهید.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 12 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ بدانند چگونه با دوستان خود رفتار کنند.
✅ بدانند حد و مرز دوستی را برای خود مشخص کنند.
✅ قدرت نه گفتن را در موارد مختلف به دوستانش داشته باشد.
✅ حقوق متقابل دوستی را بشناسد.
✅ تمایل به ایجاد رابطه دوستی صحیح و رعایت آداب دوستی داشته باشند.منبع