فارس من| چرا سربازمعلمان در آموزش و پرورش استخدام نمی‌شوند؟


به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، موضوع استخدام سربازمعلم، درخواستی است که سال‌هاست توسط سربازانی که به عنوان معلم در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، مطرح شده است. این افراد معتقدند که با توجه به کمبود نیرو در آموزش و پرورش و تجربه‌ای که آنها از دو سال تدریس به دست می‌آورند باعث می‌شود که بتوانند در این وزارتخانه جذب شوند. 

در این راستا تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «درخواست استخدام سربازمعلمان»، خواستار پیگیری استخدام این قشر از جامعه شدند. 

سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس گفت: دو سال در مناطق محروم سربازمعلم بودم اما این تجربه‌ام به حساب نمی‌آید. در چند سال اخیر شاهدیم که آموزش و پرورش، افراد بسیاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظیر آموزشیاران نهضت سوادآموزی را استخدام کرده است، ولی ما که دو سال سابقه کار داریم و دوره‌های ضمن خدمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذرانده‌ایم جایی در وزارت آموزش و پرورش نداریم.

وی با بیان اینکه دارای تجربه کافی برای معلمی هستیم و به همین دلیل درخواست استخدام و جذب در آموزش و پرورش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم، افزود: در جنوب کرمان خدمت کردم‌ و شاهد بودم سرباز‌معلمان برای مناطق محرومی به‌کارگیری می‌شوند؛ آن هم مناطقی که معلمان رسمی به آنجا نمی‌رو‌ند.

سردبیر این سوژه ادامه داد: درخواست ما از وزارت آموزش و پرورش ‌این است که به سرباز‌معلمان بیش از پیش توجه داشته باشد.

پایان پیام/ ت 32این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمنبع