طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: الگوهای عددی


طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: الگوهای عددی، در قالب فایل word.

مهم ترین بدفهمی درس مذکور این است که دانش آموزان بین دو جمله متوالی یک الگو، رابطه‌ای کشف می‌کنند و بدون آنکه آن را برای جمله‌های دیگر الگو آزمایش کنند به کار می‌برند.

در حالی که ممکن است آن رابطه برای جمله‌های بعدی صدق نکند. برای رفع این مشکل همیشه رابطه بیان شده را در تمام جمله‌های داده شده از الگو امتحان کنید و این کار را به دانش آموزان آموزش دهید.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 8 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ دانش آموز بتواند رابطه‌ی بین شماره جمله و تعداد عناصر هر جمله را بیان کند.
✅ دانش آموز از طریق الگو با اعداد زوج و فرد آشنا شود.
✅ دانش آموز با ویژگی‌های محاسبات اعداد زوج و فرد آشنا شود.
✅ دانش آموز بتواند چند الگو که فقط شامل اعداد فرد یا فقط اعداد زوج باشد را تهیه کند.
✅ دانش آموز بتواند قاعده یا رابطه‌ی کشف شده در الگو را با عبارات فارسی و یا نماد ریاضی مثل مربع، دایره، مثلث و… بیان کند.منبع