‘گزارش کارآموزی مس سرچشمه


گزارش کار آموزی ایمنی مس سرچشمه، در قالب فایل pdf در 47 صفحه.

در این فایل ابتدا به معرفی جامع مجتمع مس سرچشمه و تجهیزات مورد استفاده حین استخراج ( صفر تا صد ) بهمراه اطلاعات آنها بطور کامل پرداخته شده و در آخر ایمنی تمام قسمت های معدن، کارخانه ها و تجهیزات بیان شده

کارآموزی مربوط به رشته مهندسی ایمنی در مجتمع مس سرچشمه است.

(این فایل طبق فرمت دانشگاه محل تحصیل ارائه و قابل دریافت می باشد)منبع