پاورپوینت برق


راهنمای استفاده:

مناسب برای دانش آموزان ابتدایی، متوسطه اول و دوم.

شما از این پاورپوینت میتوانید برای دروس کار و فناوری و کارگاهی استفاده کنید.منبع