خوابی که کاخ سفید برای ارز دیجیتال دیده استبه گزارش منیبان کاخ سفید به تازگی گزارش نهایی را از FSOC ارائه کرده است، که شورای نظارت بر ثبات مالی است. همچنین برای اولین بار چارچوب کاخ سفید در مورد دارایی های دیجیتال وجود شکل گرفت.

احتمالاً فشاری برای تنظیم بیشتر مبادلات و تمرکز بر شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه صرافی‌ها وجود دارد که تنظیم‌کننده‌ها به آن نگاه می‌کنند. شرکت هلدینگ بانک یا بانک آمریکا به آنچه که سایر شرکت های وابسته و تابعه انجام می دهند نگاه می کنند. آنچه جالب است این است که نکات کلیدی و مضامین این نوع چارچوب جدیدی که ما از کاخ سفید داریم، تمرکز شدید بر تحقیق و توسعه در CBDC ها (ارزهای دیجیتال بانک مرکزی) است.

کاخ سفید و خزانه داری ایالات متحده یک گروه کاری CBDC تشکیل داده اند. بنابراین آنها همه اهرم ها را تحت فشار قرار می دهند تا ببینند اگر ایالات متحده باید CBDC را معرفی کند، چه تحقیق و توسعه ای باید اتفاق بیفتد. یکی از مواردی که علنی نشد این است که وزارت دادگستری نیز گزارشی را مطابق با فرمان اجرایی در مورد دارایی های دیجیتالی ارائه کرد، جایی که آنها فقط گزارشی را ارسال کردند، که یافته هایی است در مورد اینکه ایالات متحده ممکن است نیاز به معرفی چه نوع قانونی داشته باشد. به طوری که یک CBDC نمی تواند توسط فدرال رزرو مجاز شناخته شود.
منبع