انتصاب مسئول کمیته داوران گراپلینگ کیک بوکسینگ کشور خبر رزمی


به گزارش پایگاه خبری رزمی نیوز، علی گل محمدی بعنوان مسئول کمیته داوران گراپلینگ کیک بوکسینگ کشور منصوب و مشغول به فعالیت گردید.

طی حکمی از سوی شیرینعلی سلطان محمدی، بنیانگذار و رییس سبک گراپلینگ کیک بوکسینگ کشور، آقای علی گل محمدی به عنوان مسئول کمیته داوران گراپلینگ کیک بوکسینگ کشور منصوب گردید و حکم ایشان در دفتر مرکزی این سبک اهدا گردید.

گل محمدی از اساتید باسابقه در ورزشهای رزمی و کیک بوکسینگ میباشد.

انتصاب مسئول کمیته داوران گراپلینگ کیک بوکسینگ کشور

لینک کوتاه : https://razminews.ir/?p=28672منبع