هند آماده راه اندازی روپیه الکترونیکی است | بانک مرکزی هند


بانک مرکزی هند (RBI) اعلام کرد که راه اندازی آزمایشی ارز دیجیتال مورد انتظار بانک مرکزی (CBDC) یا روپیه الکترونیکی را برای موارد استفاده خاص در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد.

– بانک مرکزی هند (RBI) اعلام کرد که راه اندازی آزمایشی ارز دیجیتال مورد انتظار بانک مرکزی (CBDC) یا روپیه الکترونیکی را برای موارد استفاده خاص در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا از راشاتودی، بانک مرکزی هند (RBI) روز جمعه اعلام کرد که راه اندازی آزمایشی ارز دیجیتال مورد انتظار بانک مرکزی (CBDC) یا روپیه الکترونیکی را برای موارد استفاده خاص در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد.

بانک مرکزی هند در بیانیه ای اعلام کرد: در حال حاضر، ما در خط مقدم تحول ارز هستیم که به طور قاطع ماهیت پول و عملکرد آن را تغییر خواهد داد.

روپیه دیجیتال قابل مبادله است و به عنوان وسیله پرداخت، مناقصه قانونی و ذخیره ارزش پذیرفته می شود.

RBI انتظار دارد که روپیه دیجیتال هزینه انتشار پول و تراکنش ها را کاهش دهد، چون تنظیم کننده های پولی جهانی اکنون به دنبال رایج کردن شکل الکترونیکی قابل قبول تر ارز در میان کاهش استفاده از ارز کاغذی هستند.

همچنین RBI می گوید که روپیه الکترونیکی اقتصاد دیجیتال هند را تقویت و سیستم های پولی و پرداخت را کارآمدتر می کند.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: بانک مرکزیالکترونیکیراه اندازیموارد استفادهمرکزیارز دیجیتالآینده نزدیکبانکدیجیتالروپیهاستفادهاعلامانتظارنزدیکآیندهموردآغازخط مقدمعملکردمناقصهبیانیهقانونیمبادلهگزارشایلناتغییرذخیرهمقدمقاطعجمعهمنبع