یوسف جاویدان کارشناس کمیسیون ورزش استان آذربایجان شرقی شد


به گزارش واحد خبری رزمی نیوز، طی حکمی از سوی رسول برگی رییس شورای اسلامی تبریز ، آقای یوسف جاویدان بعنوان کارشناس کمیسیون ورزش و جوانان این شورا منصوب گردید.

این انتصاب به پیشنهاد پرویز هادی رییس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی کلانشهر تبریز انجام گردید.

دکتر یوسف جاویدان رییس هیات رزمی استان آذربایجان شرقی نیز میباشد.

یوسف جاویدان کارشناس کمیسیون ورزش استان آذربایجان شرقی شدمنبع