طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس19: گندم از گندم بروید


طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان سوم، درس19: گندم از گندم بروید

دسته بندي : علوم انسانی » فقه و معارف اسلامی

از نظر قرآن و عقل، برخی اعمال خوب و صالح‌اند و برخی اعمال بد و ناصالح، ولی نتیجه تمام کارها اعم از خوبی‌ها و بدی‌ها به خود انسان بازگشت می‌کند.

با توجه به اینکه انسان‌ها در طول حیات خود براساس باورهایی که دارند، عمل می‌کنند، پذیرش این نکته مهم تربیتی می‌تواند آثار بسیار مهمی در رفتار و اعمال ما داشته باشد؛ لذا در درس گندم از گندم بروید تلاش شده تا دانش آموزان ضمن درک تناسب عمل و نتیجه در زندگی، با جهان آخرت به عنوان محل پاداش و جزا آشنا شوند.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 10 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ آشنایی با تناسب عمل و نتیجه آن در زندگی
✅ آشنایی با جهان آخرت به عنوان محل پاداش و جزا با مصداق‌های دنیایی
✅ توجه به نیکی و بدی اعمال و نتیجه آنها در جهان آخرت
✅ آشنایی با پیام قرآنی





منبع