طرح درس فارسی پنجم، درس14: شجاعت


طرح درس فارسی پنجم، درس14: شجاعت

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

طرح پیشنهادی برای تدریس این درس، روشن سازی طرز تلقی در نظر گرفته شده است.

این طرح برای دانش آموزان، فرصتی را فراهم می‌کند تا عقاید متنوّع هم کلاسی‌های خود را بشنوند و همچنین آنان را قادر می‌سازد، دریابند که آیا طرز تلقّی‌شان بر یک پایه محکم از حقایق، اطّلاعات و منطق استوار است یا خیر؟

بهره گیری از توانایی تفکّر و حلّ مسئله و روحیه شجاعت و خطرپذیری عاقلانه، یکی از موضوع‌های مهم این درس است.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس شجاعت به صورت یک فایل 8 صفحه ای آورده شده است. فایل مذکور در ورد آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ آشنایی با مفهوم شجاعت اخلاقی وکاربرد آن در زندگی
✅ آشنایی دانش آموزان با کاربرد شیوه گسترش واژه در جمله
✅ تقویت درک شنیداری با فعّالیت گوش کن وبگو
✅ تقویت مهارت نوشتن در زمینه گزارش نویسی
✅ بهبود سواد خواندن و تقویت درک متن

منبع