روزی که باران می بارید


طرح درس و روش تدریس فارسی پنجم، درس 13: روزی که باران می بارید

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

تدریس درس روزی که باران می بارید از روش بحث گروهی انجام می شود. روش بحث گروهی، گفت وگویی است سنجیده و منظّم درباره موضوعی خاص که مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان است.

کاربستِ بحث گروهی به مهارت و توانمندی معلّم نیاز دارد تا بتواند به موقع از انحراف بحث به مسائل دیگر جلوگیری کند و قدرت تصمیم گیری و مدیریت زمان هم داشته باشد.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 8 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف این درس:

✅ تقویت روحیه توکلّ به خدا در همه مراحل زندگی
✅ شناخت امام زمان و ایجاد باور به نقش و حضور آن بزرگوار در زندگی
✅ آشنایی با برخی از واژگان و مضامین اخلاقی و مفاهیم دینی تأثیرگذار در زندگی
✅ گسترش واژگان با فرایند واژه سازی با ترکیب از طریق نویس
✅ تقویت درک دیداری و شنیداری
✅ آشنایی با نشانه‌های ساختار بلاغی متن مانند: بعد، سپس
✅ تقویت مهارت نوشتن از طریق شگرد ادامه نویسی

منبع